Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Dậy sóng

Tưởng rằng đất nước đã bình yên, qua rồi những năm tháng chiến tranh tàn khốc. Rất nhiều người trong đó có tôi đã từng nghĩ rằng, thanh niên Việt Nam bây giờ sống trong thời bình, đang có một cuộc sống ấm no, có lẽ tinh thần yêu nước đã bị mai một? Tưởng vậy mà không phải vậy! Những ngày gần đây, cả nước đang sôi sục hướng về biển Đông. Những người con đất Việt làm sao có thể ngồi yên khi lãnh hải đang bị đe dọạ thôn tính? Tinh thần yêu nước của người con đất Việt tiếp tục được khơi dậy. Chúng ta không thể làm ngơ trước hành động đê tiện, ngang ngược của bọn bành trướng. Tưởng rằng sóng gió đã qua - biển đã lặng. Vậy mà, cây muốn lặng sao gió lại chẳng đừng? Những người con đất Việt yêu chuộng hoà bình vẫn đang trăn trở, từng ngày từng giờ dõi theo tình hình của đất nước. Vẫn biết " một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa Xuân" nhưng tôi vẫn muốn góp một tiếng nói cùng với tất cả người dân đất Việt, tất cả chúng ta đang hướng về biển Đông!

Vẫn biết rằng, phải biết kiềm chế trước những mưu đồ của bọn bành trướng gian, thâm. Nhưng nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói của Bác Hồ " Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét