Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Remmeber When *


Năm mươi năm một chặng đường. Luôn mong bố mẹ khỏe mạnh, yêu đời! Sống Thọ, Sống Khỏe!!