Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Thơ thẩn của AQ

Trời Hà Nội mấy ngày nay mưa, lạnh, đường phố bẩn lép nhép.
Người Hà lội mấy ngày nay bận, mệt, người cứ thấy ươn ươn.

Sáng nay trời Hà Nội bỗng dưng hửng nắng.
Người Hà lội lòng cũng thấy ... tửng luôn.


Ngẫm

Trời mưa mãi cũng tạnh
Người ươn mãi lại tươi
Buồn mãi rồi sẽ vui
Bận mãi rồi sẽ hết

Cuộc đời vẫn còn dài hun hút ở phía xa...

2 nhận xét: