Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Cookie Cookie one two three


Từ ngày chuyển nhà, mẹ con Bông rất lười làm bánh, vì bếp không còn rộng rãi, sáng sủa như trước nữa, thế nên mẹ chẳng còn hứng thú khởi động phong trào làm bánh gì cả. Mấy hôm nay nhà Bông lại bắt đầu làm bánh cookies để tặng các bạn nhỏ và các bạn nhớn. Do chưa có thời gian để đi mua thêm nguyên liệu nên nhà Bông đành có gì làm nấy vậy. Mẹ hứa với Bông qua Noel đi chơi về, có thời gian mẹ sẽ lại đi mua sắm thêm  một số thứ về để phục vụ cho việc nữ công gia chánh của con gái. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét