Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Yamdrok Lake 羊卓雍錯


Chỉ biết ngắm thôi! Chẳng thể nói được gì.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét